Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě do 14 dnů.

Spotřebitelům poskytujeme dle platné legislativy zákonnou ochrannou lhůtu na vrácení peněz. Jestliže Vám zboží zakoupené na našem e-shopu nevyhovuje, můžete ho bez udání důvodu do 14 dnů od obdržení zásilky vrátit. Peníze Vám budou poukázány na Váš bankovní účet nebo poštovní poukázkou, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Podmínky pro vrácení zboží

  • Zboží musí být bez známek opotřebení, nepoškozené, čisté, s kompletním příslušenstvím a manuály a pokud možno v původních obalech. V případě audio a video nahrávek nebo PC programů nesmí být zboží rozbaleno nebo mít porušenou pečeť (to se týká i licencovaného software, který je součástí některých produktů, např. notebooků, tiskáren apod.).
  • Pokud byl součástí dodávky zboží, na které kupující uplatňuje nárok na vrácení peněz ve lhůtě 14 dnů, dárek, už zdarma, nebo za zvýhodněnou cenu, je kupující povinen vrátit zpět i tento promo dárek.
  • Dle Občanského zákoníku může být kupujícímu peněžní částka za vrácené zboží snížena o náhradu nákladů spojených s vrácením zboží do původního stavu. Tyto náklady může kupující snížit nebo zcela vyloučit v případě šetrného zacházení se zbožím.     

Jak postupovat?

  • Odešlete dopis (nejlépe e-mailem) s textem: Přeji si odstoupit od smlouvy číslo XXXX, ze dne DD.MM.RRRR a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží ve výši XXXXXX na účet č. XXXXXXXX/XXXX. V dopise uveďte datum a podpis. Můžete použít i další libovolný text, ze kterého je zřejmé, že si přejede odstoupit od smlouvy v zákonné 14denní lhůtě.
    Adresa pro zaslání zboží: Vilford s.r.o., Dukelská 1148, 739 61 Třinec
    Elektronická adresa pro komunikaci:  

  • Odstoupí – li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu provozovatel e-shopu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 ti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1827 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím apod.