Reklamace

Vyřízení reklamace

V případě, že se u zboží projevila výrobní vada, je Vám k dispozici naše reklamační oddělení.

Zašlete, prosím, zboží na adresu:

Vilford s.r.o.

Dukelská 1148

739 61 Třinec

 

K reklamaci přiložte:

  • Kopii daňového dokladu nebo záručního listu
  • Záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán
  • Přesný popis závad a jejich projevů

 

Reklamaci se budeme snažit vyřídit co nejdříve, nejpozději však v zákonné lhůtě 30 dnů.

 

V případě, že reklamujete vadné, nebo nesprávně zaslané zboží, vzniká Vám nárok na vrácení nákladů na zaslání reklamovaného balíku k nám. Pro rychlé vyřízení, nám, prosím, zašlete na  kopii dokladu o platbě přepravní službě nebo podacího lístku z pošty.

 

Neoprávněná reklamace

V případě neoprávněné reklamace dodavatel právo vyúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (platí v případě postupu dle obchodního zákoníku).

 

Kontrola zásilky před převzetím

Doporučujeme důkladnou kontrolu stavu zásilky při převzetí od dopravce. Zaměřte se především na kontrolu zevnějšku balíku (neměl by jevit známky poškození, vpichů, potřísnění tekutinou atd.).

Evidentně poškozenou zásilku v žádném případě od přepravce nepřebírejte. Jedná-li se o drobné poškození, uveďte tuto informaci v předávacím listu. Doporučujeme rovněž provést fotodokumentaci dané zásilky. Pokud Vám při převzetí není umožněna kontrola obsahu zásilky, učiňte tak nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky a případný problém spolu s popisem, fotodokumentací a číslem faktury/ dodacího listu zašlete na  .